Geodeta

Geodeta Stalowa Wola

Skorzystaj z usług doświadczonego geodety w Stalowej Woli. Przeprowadzimy badania terenowe z wykorzystaniem niwelatorów i sporządzimy wymaganą dokumentację wraz z mapami i dokładnym opisem działki. Oferujemy najwyższą jakość dokonywanych pomiarów dostosowanych do Twoich potrzeb.

Czym zajmuje się geodeta?

W najprostszym rozumowaniu geodeta to osoba zajmująca się dziedziną nauki zwaną geodezją – do jej zadań należy ustalanie wielkości, kształtu i wzajemnego położenia różnego rodzaju obiektów. Osoby o wykształceniu geodezyjnym znajdują zatrudnienie w firmach związanych z budownictwem. Dzięki ich pracy możliwe jest rozpoczęcie realizacji różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Bez odpowiedniego planu i dokładnej analizy terenu nie możemy rozpocząć budowy. Geodeta zajmuje się również sporządzaniem różnego rodzaju map. Nieoceniona jest również rola geodety w sytuacji gdy potrzebujemy podzielić działkę lub grunty na mniejsze jednostki. Często też współpracuje z firmami górniczymi lub wydobywczymi – dokonując opisu przekroju złóż naturalnych i rzeźby terenu. Najbardziej doświadczeni geodeci mogą starać się o pozycję urzędniczą w jednostkach administracji państwowej. Przykładem jest Ministerstwo Infrastruktury, ale też Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Uprawnienia geodety

Zawód geodety jest zawodem zaufania publicznego, a co za tym idzie jest regulowany. By wykonywać go samodzielnie potrzebne jest zdobycie państwowych uprawnień. O takie dokumenty mogą starać się osoby z wykształceniem średnim lub wyższym, które nigdy nie były karane i posiadają zdolność do czynności prawnych. Ważne jest również posiadane doświadczenie – 6 lat dla pracowników z wykształceniem średnim lub 3 lata dla pracowników po szkole wyższej. Dzięki zdobytym uprawnieniom geodeta może pracować w takich obszarach jak:
• Redakcja map
• Teledetekcja i fotogrametria
• Urządzanie terenów leśnych i rolnych
• Podstawowe pomiary geodezyjne
• Geodezyjna obsługa inwestycji
• Podział gruntów – nieruchomości do celów prawnych
• Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne

Geodezja Stalowa Wola

Zaufaj specjalistom w dziedzinie geodezji w Stalowej Woli. Nasza firma pomoże Ci zaplanować rozmieszczenie budynków, obiektów naturalnych, a także podziemnego uzbrojenia terenu. Na rynku wyróżnia nas dokładność sporządzanych projektów i podejmowanie nawet najtrudniejszych wyzwań.

Co to jest Geodezja?

Geodezja to nauka o wykorzystaniu geometrii w praktyce. Najczęściej przeprowadzane pomiary dotyczą wyznaczania punktów na powierzchni ziemi. Geodezja dzieli się na dwie podkategorie – wyższą oraz niższą. Pierwsza z nich bada kształt planety na podstawie pomiarów stopnia, geodezja niższa natomiast bada kształt ziemi na mniejszych przestrzeniach i pomaga przy sporządzaniu dokładnych map. Tę dziedzinę nauki stosuje się również przy wykonywaniu pomiarów gruntów, grodzeniu, przetwarzaniu i prezentowaniu informacji o powierzchni ziemi i obiektach z nią związanych. Geodezja w Stalowej Woli związana jest bezpośrednio z budownictwem – pozwala na rozsądne zagospodarowanie przestrzeni i wyznaczenie dokładnych rozmiarów działek należących do różnych właścicieli. Przeprowadzenie dokładnych pomiarów umożliwia uniknięcie różnego rodzaju katastrof budowlanych. Jednak prawo budowlane to nie wszystko. Bez geodezji nigdy nie powstałyby dokładne mapy obiektów naturalnych takich jak na przykład góry czy doliny. Ma również związek z hydrografią, geografią, ekologią, projektowaniem, planowaniem przestrzeni, inżynierią środowiska i planetologią. Prowadzone przez geodetów badania są cennym źródłem danych dla każdego naukowca badającego naszą planetę i inżyniera zmieniającego jej wygląd.

Zadania geodezji

•Określanie wymiarów i kształtu Ziemi
•Opisywanie przestrzennego rozmieszczenia obiektów sztucznych oraz naturalnych, rzeźby terenu
•Przestrzenne zagospodarowanie kraju
•Opisywanie występowania złóż naturalnych
•Opis podziemnej infrastruktury takiej jak kanalizacja, telekomunikacja, rury gazowe
•Rozpoznawanie gleb, określanie wartości rynkowej nieruchomości
•Realizacja w terenie projektów budowli i ich kontrola
•Scalenia i wymiana gruntów
Bez badania geodezyjnego i sporządzenia odpowiedniego projektu nie możemy zgodnie z prawem rozpocząć realizacji inwestycji. Decyzja o przekształceniu terenu musi być poprzedzona dokładną analizą. Z centymetrową dokładnością określa się realizację pod względem przestrzennym budynków pojedynczych oraz ich zespołów.

Geodezja a geometria

Podstawowym zadaniem geodezji jest określanie wymiarów, kształtu i wzajemnego położenia obiektów sztucznych i naturalnych. Ważne jest również wspieranie w umiejętnym przekształcaniu obiektów istniejących w nowe. Podstawowa różnica między geodezją i geometrią to sfery w których funkcjonują. W geodezji zawsze mamy do czynienia z fizycznym, realnym obiektem w świecie. Geometria natomiast istnieje głównie w sferze abstrakcji – może badać podmioty które w rzeczywistości nie istnieją. Wiąże się to z pewnymi konsekwencjami. Obiekty w świecie rzeczywistym mogą być zmierzone bardzo dokładnie, jednak zawsze trzeba będzie wziąć pod uwagę pewien procent błędu. Jest to na tyle poważny problem, że musi być często traktowany jako zmienna losowa. W geometrii ten problem nie występuje, ponieważ bada elementy idealne.

Geodeta Nisko

Potrzebujesz skorzystać z usług geodety w mieście Nisko? Nasza kadra doświadczonych inżynierów zajmie się przeprowadzeniem niezbędnych pomiarów i sporządzeniem dokładnej dokumentacji. Pracownicy naszej firmy mają za sobą dziesiątki zleceń z różnych dziedzin związanych bezpośrednio z geodezją. Skontaktuj się z nami jeżeli potrzebujesz przygotować plan pod inwestycję budowlaną, podzielić grunty lub nieruchomości na mniejsze części lub uzupełnić wpisy do księgi wieczystej. Współpraca z naszą firmą kończy się w każdym przypadku stuprocentowym zadowoleniem obu stron. Bez względu na to czy jesteś osobą fizyczną, reprezentujesz firmę lub instytucję czy też jesteś projektantem – przejdziemy do realizacji twojego zlecenia bezzwłocznie po ustaleniu szczegółów. Oferujemy porozumienie z klientem od początku do końca, dzięki czemu efekt naszej pracy zadowala nawet najbardziej wymagających. Sprawdź jak sprawnie może przebiegać cały proces badań!

Jakie narzędzia wykorzystuje geodeta?

W pracy geodety najważniejsze są narzędzia z których korzysta pracownik. To dzięki nim możliwe jest wykonanie pomiarów, czyli zdobycie informacji do przetworzenia w późniejszym terminie. Na rynku często pojawiają się nowe urządzenia ułatwiające pracę geodetów. Najczęściej używanym przyrządem w terenie jest tachimetr. To urządzenie jest powszechnie rozpoznawane i jednoznacznie kojarzy się z zawodem geodety. Czasem zdarza się, że jest mylony przez przechodniów z aparatem fotograficznym, jednak nie ma z nim wiele wspólnego. Ten przyrząd umożliwia precyzyjne pomiary odległości między punktami oraz określenie kątów między nimi. Równie popularnym urządzeniem jest niwelator, który pomaga precyzyjnie określić różnice w wysokości wybranych punktów w przestrzeni. Wielu geodetów uważa, że niwelator to obowiązkowe wyposażenie przy realizacji inwestycji drogowej lub budowlanej. Obecnie stosuje się niwelatory laserowe, gwarantujące precyzje pomiarów. Ważnym atutem jest również ich niewielki rozmiar. W pracy geodety ważne są również dalmierze i drogomierze. Dalmierze to stosunkowo proste, optyczne przyrządy pomiarowe służące do badania odległości między punktami. Drogomierze natomiast to narzędzia pomiarowe z kółkiem którego obroty wyznaczają przebytą odległość. Znacząco ułatwiają one wykonywanie pomiarów tam, gdzie wiązka dalmierza nie miałaby się od czego odbić – na przykład na drogach. Dodatkowymi narzędziami są wszelkiego rodzaju wykrywacze instalacji, poziomice, lasery płaszczowe czy farby geodezyjne.

Geodeta Janów Lubelski

Wystaw na próbę wieloletnie doświadczenie geodetów w Janowie Lubelskim. Mamy do zaproponowania szereg usług geodezyjnych takich jak wyznaczanie map do celów projektowych, wznawianie granic czy podziały nieruchomości. Podejmij z nami współpracę a niezwłocznie przejdziemy do realizacji ustalonych założeń. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań pomiarowych jesteśmy w stanie zapewnić najszybszy termin realizacji zlecenia. Przystąpimy do wykonania nawet największych wyzwań – zaczynając od prostych pomiarów geodezyjnych kończąc na pomiarach sytuacyjno-wysokościowych i realizacyjnych. Na rynku wyróżnia nas przede wszystkim dokładność i rzetelność, której często brakuje konkurencyjnym firmom. Wiemy, że w zawodzie geodety liczy się zarówno cierpliwość jak i dokładność, dlatego wszystkie nasze projekty kończą się pomyślnie.

Proces realizacji okiem geodety

Obecność geodety jest niezbędna na każdym etapie realizacji inwestycji. Jego praca zaczyna na długo przed rozpoczęciem prac budowlanych. Pierwszym zadaniem jest wykonanie mapy do celów projektowych, a za co za tym idzie wytyczenie obiektów znajdujących się na przestrzeni działki. Na mapach umieszczane są szczegóły sytuacyjne i wysokościowe. Spotkanie z inwestorem wiąże się ze spełnieniem jego oczekiwań dotyczących kompletowania dokumentów. Właśnie na tym etapie przyrządzana jest mapa którą architekt wykorzysta do zagospodarowania naszej działki. Gdy pozwolenie na budowę zostanie uzyskane przez inwestora, dochodzi do drugiego spotkania. Następnym krokiem jest wytyczenie obiektu na działce. Wszelkie szczegóły uzgadniane mają być z kierownikiem budowy, do niego również należy zgłaszać różnego rodzaju wątpliwości i odstępstwa od projektu. Zakończenie projektu wymaga przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji poznawczej w czasie której wykonuje się pomiary nowego budynku a następnie przygotowuje odpowiednią dokumentację. Dopiero wtedy możemy uzyskać zgodę na użytkowanie budynku. Geodeta uczestniczy w realizacji projektu od początku aż do końca, dlatego wybór odpowiedniego specjalisty to bardzo ważny element którego nie możemy pominąć planując budowę domu. Zaufaj sprawdzonym geodetom w Janowie Lubelskim!